Scriptiestage bij de RET, afdeling R&O

Onderwerp: Zelfrijdende & intelligente voertuigen

Hieronder een korte omschrijving van het onderwerp van de stage:
Zelfrijdende of intelligente voertuigen bieden de mogelijkheid om een gepast (of on demand) aanbod van mobiliteit te verzorgen. In de komende jaren wordt verwacht dat er steeds meer bestuurderondersteunende systemen worden ontwikkeld en de introductie van zelfrijdende voertuigen zal toenemen, in relatie tot het bieden van passende mobiliteit. De zelfrijdende voertuigen bieden ook kansen voor de RET voor de toekomst van bus, tram en metro. Op welke manier kunnen we het mobiliteitsaanbod verbeteren door het inzetten van zelfrijdende en intelligente voertuigen en welke activiteiten moeten we daarvoor ondernemen?

Specifiek hierbinnen is het automatisch rijden van de tram. Welk effect kan automatisch rijden hebben op het gebruik van de tram en op het OV in het algemeen.
Dit geldt van twee zijden: zowel van de kant van automatisch OV als van automatische (privé)voertuigen.
Vervolgens inzoomen: Hoe ontwikkelt zich het automatisch rijden van tramvoertuigen?
Wat is de technische uitdaging, welke oplossingen zijn voorhanden of komen binnenkort beschikbaar.
Wat zouden reizigers ervan vinden om in een automatisch voertuig te reizen?
Dan de mogelijke consequenties voor de RET: bedrijfsvoering, personeel, concurrentiepositie etc.
Het is een verhaal voor de langere termijn: de eerste trams worden over ca. 15 jaar vervangen. Het effect op de dienstregeling is in dit stadium nog niet zo interessant.

Reacties mogen gestuurd worden naar mingardo@ese.eur.nl