Stageplaats voor afstudeeronderzoek binnenhavengeldstructuur

1

Met spoed gevraagd!!

Stageplaats voor afstudeeronderzoek binnenhavengeldstructuur

 

Een hele mooie kans om stage te lopen bij één van de belangrijke branche-organisaties in de binnenvaart in ons land, gevestigd in het centrum van Rotterdam. Een onderzoek dat modelmatige, praktische en beleidsmatige issues verenigd. Meer inlichtingen: Bart Kuipers (bkuipers@ese.eur.nl)

 

Inleiding
Ontwikkelingen als schaalvergroting van zowel zee- als binnenvaart en nieuwe logistieke concepten, vragen om een aanpassing en optimalisatie van inzet van haveninfrastructuur. De vraag is of de binnenhavengeldstructuur anno 2018 nog wel past bij deze ontwikkeling. Op donderdag 12 april heeft de NVB samen met geassocieerde partner PSR de workshop “Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur” gehouden. Zowel havenbeheerders, als (vertegenwoordigers van) binnenvaartondernemers en terminaloperators waren aanwezig bij deze workshop. Een levendige discussie maakte duidelijk dat het hoog tijd is voor een moderniseringsslag van de structuur en grondslagen van het binnenhavengeld.

 

Afstudeeronderzoek
Aan het einde van bovengenoemde workshop werd de volgende (voorlopige) onderzoeksvraag geformuleerd: “Is beprijzing van gebruik van binnenhaveninfrastructuur een manier om gedrag in de logistieke keten te beïnvloeden? En zo ja, hoe groot is het effect hiervan?” Afbakening van het afstudeeronderzoek is dat het primair gaat om (harmonisatie van) grondslagen van het binnenhavengeld en niet de hoogte van de gehanteerde tarieven.

 

Afbakening onderzoek

Praktisch resultaat van het afstudeeronderzoek is een model dat gemeenten/binnenhavens kunnen hanteren voor een verantwoorde berekening van hun haventarieven. In dit model worden een structuur, uniforme grondslagen, en optioneel de wijze van berekenen, van het binnenhavengeld voorgesteld. Dit model is gebaseerd op een aantal factoren. Zo zou nader onderzocht kunnen worden in hoeverre het stelsel/de hoogte van het binnenhavengeld van invloed is op de volgende factoren:

  • Multimodaal vervoer en overslag.
  • Verblijftijd van schepen in een haven.
  • Bevordering van klimaat en emissievrij vervoer.
  • Bevordering van de regionale economie.

De aanpak zal met de student worden besproken. Er zal een kleine begeleidingsgroep worden gevormd uit vertegenwoordigers van de branche. Een marktverkenning, bijvoorbeeld interviews met contactpersonen bij relevante havens en havengebruikers, maakt deel uit van het onderzoek. Stagevergoeding vorgens geldende normen.