Vacature bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

***This internship position has expired***

Vacature tijdelijk beleidsonderzoeker IOB voor de evaluatie Economische Diplomatie

Voor de evaluatie Economische Diplomatie zoekt IOB op korte termijn een beleidsonderzoeker t/m December 2017. De beleidsonderzoeker zal toegevoegd worden aan een bestaand team van twee IOB-onderzoekers.

IOB werkt momenteel aan de evaluatie Economische Diplomatie die de effectiviteit, efficiëntie en relevantie van het beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten aanzien van dit thema in kaart brengt. Zie voor meer informatie de terms of reference voor deze studie: https://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/terms-of-references-lopend/2016/11/10/effectevaluatie-economische-diplomatie

Contact details:

Alexander Otgaar

Senior Beleidsonderzoeker

alexander.otgaar@minbuza.nl

Full vacancy below: